Voor Ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Zorggroep Kans is er ook voor jongeren in de leeftijd van 15 t/m 17 met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden.

De hoofdmoot van onze doelgroep wordt gevormd door jongeren met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Op een van onze locaties in Arnhem bieden we deze cliënten huisvesting, zorg op maat en begeleiding. Daarnaast begeleiden we onze cliënten bij hun dagbesteding en invulling van vrije tijd.

Ik ben erg blij met mijn begeleiding.

Revenso